Den elektriske stolleken

Det er ikke lett å være regjering for tiden. Journaliststanden – som tidligere var enten temmelig venstrevridde eller rene liberalister – har i stor grad konvertert til et hylekor av dimensjoner uten annen politisk overbevisning enn at alt går til helvete og at det alltid er noen andres feil.

Og folk leser aviser og ser på TV(2), så partier som hevder det samme som journalistene, har en formkurve på barometrene som tett matcher crescendoet fra den hylende, fjerde statsmakt. Det er vel noe vi må lære oss å leve med, helt til noen gjør noe drastisk med journalistutdannelsen. Og i mellomtiden får vi kose oss med den ufrivillige komikken jakten etter å klage over så mye som mulig med sterkest mulig stemme fører med seg.

Som for eksempel i Avisa Nordlands «side 3»-kommentar i dag, hvor journalist Rune Nilsen er så sjokkert over at støtteordningene til dem som vil ut av strømfella retter seg mot varmepumper og pelletskaminer, som i følge Nilsen er de «absolutt dyreste løsningene»:

Med andre ord, løsninger svært mange ikke har råd til. Det folk derimot har råd til, er vedovner og luftbaserte varmepumper. Men disse skal ikke få støtte. (se faksimile av «Den elektriske stolleken»)

Jeg tror man må være journalist for å mene at det er god politikk å gi støtte til det folk likevel har råd til. Selv synes jeg det er smartere å gi støtte slik at flere kan få råd til det de ellers ikke ville hatt råd til. Men det er klart, da blir det mindre å syte over.

Jeg ville sikkert blitt en dårlig journalist.

15 tanker om “Den elektriske stolleken

 1. Det er ikke noe i veien med journalistutdanningen her i landet. Det er bare det at de molboene som skriver i landets aviser ikke har utdanning utover grunnskolen. De smarte tar seg jobber andre plasser. Seriøst.

 2. Faktum er at fyren har rett, Lasse. Jeg tok meg ikke bryet med å lese hele artikkelen, da tilsvarende versjoner verserer i lokalavisene her i området, så jeg drar noen kjappe konklusjoner.

  Poenget er uansett at han har rett. En pelletsovn er riktignok mer effektiv enn en vedovn, men utgiften er dramatisk mye større. Skulle det vært noe greie over støtteordningen måtte man gi støtte på et mer generelt grunnlag, slik at folk selv kan velge hvorvidt de vil gå til anskaffelse av en pelletsovn, vedovn, gassovn, varmepumpe, etc.

  Men hva vet jeg? Jeg ville sikkert blitt en dårlig politiker.

 3. Elf: Jeg tviler ikke på at du har rett. Det skremmer meg ikke så rent lite, men det forklarer en hel del. Og Martin:

  «Skulle det vært noe greie over støtteordningen måtte man gi støtte på et mer generelt grunnlag, slik at folk selv kan velge hvorvidt de vil gå til anskaffelse av en pelletsovn, vedovn, gassovn, varmepumpe, etc.»

  Hva vil det hjelpe for? En støtteordning er nyttig hvis den bidrar til at mange får råd til å gjøre noe samfunnsnyttig som de heller ikke ville gjort. Å gi alle som har lyst til å spare noen tusenlapper på strømregninga et kontantbeløp som «premie», er meningsløst.

  Og hvor mange minutter tar det før de samme journalistene hyler opp om at det er folk som ikke kan nyttiggjøre seg noe av dette, og at det derfor er urettferdig?

  Luft til luft-varmepumper kostet 30-40.000 for få år siden. Folk kjøpte dem da. Nå får du dem for under ti tusen kroner ferdig montert. Folk kjøper dem fremdeles, som aldri før. Hvor er behovet for tilskudd?

  Men det er åpenbart ikke så viktig for den som lever av å syte.

 4. Jeg har ikke på noe sted snakket om et kontanttilskudd på strømregningen, for det har jeg liten tro på. Hvorfor skal man bare få tilskudd til pelletsovner? Det burde da være uproblematisk å utvide tilskuddslisten fra bare å omfatte pelletsovner til å gjelde de andre ovnene jeg nevner?

  Fra å se slik ut:

  [X] Pelletsovn
  [ ] Vedovn
  [ ] Gassovn
  [ ] Varmepumpe

  Til å se slik ut:

  [X] Pelletsovn
  [X] Vedovn
  [X] Gassovn
  [X] Varmepumpe

  Du må huske at pellets er ikke nødvendigvis billigst for alle, verken i innkjøp eller drift. 🙂

 5. Først: Jeg snakket ikke om et kontanttilskudd til strømregninga, jeg snakket om et kontanttilskudd til de som har lyst til å spare på strømregninga – som vi realiteten får dersom alle alternativer til elektrisk oppvarming skal utløse tilskudd.

  Og jeg kjønner ikke hvorfor staten skal betale folk for å kjøpe seg vedovner eller luft til luft-varmepumper (for du vet vel at du tar feil når du hevder at varmepumper generelt sett ikke utløser tilskudd?)? Ikke er det dyrt, ikke er det vanskelig å få i hus og de som vil, kjøper jo dem likevel. Det er jo nettopp et av hovedpoengene i den siterte kommentaren.

  Men pelletsovner og jord- eller vannbaserte varmepumper er større, dyrere og i de fleste tilfellene langt mer effektive løsninger. Disse representerer imidlertid en såpass stor grunninvestering at de omtrent ikke brukes her til lands. Det ønsker man, med blikk til for eksempel Sverige, å gjøre noe med, og derfor har man innført det nevnte tilskuddet. Håpet er at det, sammen med den høye strømprisen vi ser nå, fører til at flere kommer seg ut av strømfella.

  Å utvide listen slik du nevner er selvfølgelig ikke problemfritt, jeg skjønner ikke hvordan du kom på den idéen?

  For det første, er oppvarmingsløsningene som utløser tilskudd langt mer effektive enn de som ikke. Det vil si at tilskuddet etter den foreliggende løsningen gir flest sparte kilowattimer per krone.

  For det andre kjøper folk som nevnt vedovner og luft til luft-varmepumper villig vekk. Dersom man skal begynne å gi alle de som likevel kjøper slikt statlige kroner, vil det bli forferdelig dyrt, og absolutt ikke målrettet i det hele tatt. Jeg tror ikke noen ser det fornuftige ved en slik omfordeling av midler.

  For det tredje: Gassovn?! Målet her er å komme seg over på bioenergi, brenning av fossilt brensel bidrar til økt utslipp av CO2.

  Å dele ut penger til alle som kjøper seg en lur måte å få varme i huset på, høres jo forlokkende ut, og jeg er klar over at mange er glad i prinsippet om å belønne ønsket adferd og ignorere den uønskede. Det er et prinsipp jeg selv også prøver å leve etter. Men det er når vi snakker om barneoppdragelse.

  Jeg forundrer meg veldig over den iveren stadig flere, spesielt blant de som før var konservative og liberale, legger for dagen når det gjelder å bruke offentlige kroner til å forsøke å oppdra voksne mennesker. Og jeg synes det er litt komisk at de tror det virker. Jeg tror jeg selv greier å gjøre det som er smart for meg både på kort og lang sikt – og det uten at staten skal prøve å oppdra meg med belønninger. Og greier jeg det ikke, så skal jeg nok ta ansvaret for det helt selv.

 6. Etter å ha vært våken i tilnærmet 36 timer etter hjemreise fra USA, tar jeg forbehold om at konsentrasjonen min glipper når jeg forsøker å se poengene dine.

  Jeg stilte deg et enkelt spørsmål som jeg sliter med å forstå svaret på: Hva er forskjellen på om staten gir meg 4000,- kroner til å kjøpe pelletsovn eller vedovn?

  Når det gjelder listen med forskjellige fyringsalternativer var den ment som et eksempel på alternative måter å varme opp en bolig på, ikke at alternativene nødvendigvis var verken gunstige eller politisk korrekte.

 7. Martin: Kanskje sove først og diskutere etterpå vil være en smart løsning for ettertiden.

  Forskjellen mellom å gi tilskudd til å kjøpe vedovn og tilskudd til å kjøpe pelletsovn, er at det ene er relativt billig mens det andre er relativd dyrt, samtidig som det dyre alternativet gir en langt større samfunnsmessig gevinst enn det billige.

  Når det gjelder «listen med forskjellige fyringsalternativer», tror jeg de fleste kjenner til disse. Det du bør forklare, er hvorfor du mener at det er riktig å gi tilskudd til dem.

 8. På hvilken måte gir det dyre alternativet en «større samfunnsmessig gevinst» enn det billige? Jeg tenker umiddelbart på en gevinst, uten at jeg ser at det nødvendigvis rettferdiggjør kun tilskudd til det dyre alternativet.

  Årsaken til at jeg mener at det er riktig å gi tilskudd til alternative fyringsformer, er at pellets ikke nødvendigvis er det billigste eller enkleste alternativet for alle.

  Hva er argumentene for å ikke gi tilskudd til annet enn pelletsovner?

 9. For det første så fortsetter du å snakke mot presumptivt bedre vitende når du sier at det «ikke gis tilskudd til annet enn pelletsovner». Det er litt ufint å bruke usannheter som retorisk virkemiddel, synes jeg. Det gis tilskudd til pelletsovner og alle varmepumper med unntak av luft-til-luft-varianten.

  Noen argumenter for å ikke gi tilskudd trenger man forsåvidt ikke. Normalen er jo at folk betaler for slikt selv, og å argumentere for at man ikke viker fra normen, blir litt søkt. Det er bedre å argumentere for at man i noen tilfeller skal gi tilskudd.

  Og kronargumentet er jo akkurat det som journalisten du indirekte forsvarer så iherdig selv bringer til torgs:

  Pelletsovner og varmepumper er «løsninger svært mange ikke har råd til. Det folk derimot har råd til, er vedovner og luftbaserte varmepumper.» Hensikten med tilskuddet er kort å godt og gi flere råd til pelletsovner og varmepumper.

  Det dyre alternativet gir en større samfunnsmessig gevinst på flere måter:

  Pelletsovner er i motsetning til vedovner, automatiserte og termostatstyrte. Det vil si at oppvarming med pelletsovner ikke krever elektriske ovner i tillegg for å holde huset temperert i de periodene man ikke kan holde øye med en vedovn og man vil ikke oppleve at man fyrer for hardt og dermed må slippe energien ut av altandøra for å oppnå en levelig temperatur i stua.

  Pellets produseres av avfall fra treindustrien, noe som kan gjøre denne mer lønnsom og dermed til en vekstnæring i Norge. Satsing på pellets vil dermed kunne ha ringvirkninger langt utover syselsettingen ved produksjonen av dem.

  Varmepumper som bruker jord- eller sjøvarme er langt mer effektive enn de som henter varme fra luft til luft. Det vil si at det trengs mindre elektrisitet med slike anlegg enn med luft til luft-typen – og hele poenget her er jo å bruke mindre elektrisitet.

  Selvfølgelig er ikke verken pellets eller varmepumper det «billigste eller enkleste alternativet for alle». Da hadde det jo vært meningsløst å gi tilskudd til det, for da hadde jo folk valgt det helt selv! Det er ganske dyrt, særlig i installasjon, og som min tidligere post om pelletsovner viser, er det slettes ikke gratis i drift, heller. Og her kommer nettopp det siste poenget:

  Hvis man med et lite tilskudd fra staten oppnår at folk selv spytter i mange penger for å investere i en miljø- og ressursvennlig varmesentral, oppnår man mye for fellesskapet med begrenset bruk av fellesskapets midler. Og det, kjære venner, det er politikk på sitt beste!

  Hvis en angriper denne løsningen slik som sutrejournalistikken pleier, er det slettes ikke vanskelig å finen noen retoriske poeng som i alle fall med det samme kan se ut til å ha en viss snert. Men ser man i stedet på dette med øyne som ønsker å se sammenhenger og forstå, er det slettes ikke umulig å se at dette er et godt og målrettet tiltak.

 10. Kan vere enig i at det er størst energigevinst og netto co2-balanse pr. eining å kjøpe pelletsovn eller sjø-til-luft varmepumpe. MEN i mange tilfeller vil eg påstå at det vil lønne seg energiøkonomisk å investere i tre eller fire luft-til-luft og tre eller fire reintbrennande vedomnar enn ein pellets- eller sjø-til-luft varmepumper. Særskildt om det er snakk om å bytte ut ein mykje brukt gammal vedomn i bynære strøk. Og om det er snakk om eit område der lufta sjeldan er kaldare enn eit par minusgrader om vinteren, då er luft-til-luft framleis nokså effektivt!

  Og argumentet om at folk allereie har råd til vedomn eller luft-til-luft? For ein som har ei lita leilighet og bruker mindre enn 10.000 kwh årleg ville det vere ei nokså tåpeleg investering med sjø-til-luft varmepumpe. Samtidig er til og med luft-til-luft ei nokså høg investering som tek ein del lenger tid å tene inn enn for dei med større hus og gjerne også større inntekt. JA til tilskot til alle tiltak som fører til mindre bruk av straum. Men gjerne i mindre del for mindre investeringar, altså ein slags fast prosentsats – eksempelvis 10%.

 11. Problemet med folk som er bygget inn i strømfella gjennom leiligheter som ikke kan nyttiggjøre seg annet enn elektrisk energi til oppvarming, er etter min mening et kapittel for seg, Åsmund. Jeg mener at det i en liten leilighet, vil være «overkill» med en egen varmesentral – selv en luft til luft-varmepumpe. I områder med stor konsentrasjon av slike boliger, må det tenkes alternativt, og det tror jeg bør skje gjennom byggeforskrifter.

  I slike områder er fjernvarme den mest økonomiske, og ikke minst nærmiljømessig beste løsningen. Og den er fullstendig gjennomførbar; Da mine foreldre kjøpte seg leilighet i norges største borettslag i 1973, hadde alle de drøye ett tusen leilighetene vannbåren fjernvarme og varmtvannsberedning. Den gangen var det lokal søppelforbrenning som var varmekilden, mens man nå er koblet opp mot mer miljøvennlige løsninger.

  Det som var praktisk mulig på begynnelsen av syttitallet, må da være mulig å gjennomføre i 2006, også. Så jeg tror på strengere krav til nybygg av leiligheter, og rådgivning med situasjonsbetinget vurdering av støtte til ombygging av eldre leilighetskomplekser.

 12. Jeg trodde faktisk at tilskuddet kun gjalt pelletsovner, men ser at tilskuddet gjelder:

  – Pelletskaminer / pelletskjeler: 4000 ,- kroner
  – Varmepumper: 10 000,- kroner
  – Styringssystemer: 10 000,- kroner

  Med de unntak du nevner, selvfølgelig. Jeg burde spesifisert at det ikke gis støtte til alternativer som alternativer ikke nevnt i listen over, noe jeg fortsatt syntes er merkelig.

  Ellers er jeg både i denne saken og på generelt hold enig i at man skal argumentere for hvorfor man skal få tilskudd, ikke hvorfor man ikke skal få tilskudd.

  Så til noen av argumentene du presenterer:

  [1] Pelletsovner er enklere å regulere. Det forstod jeg i utgangspunktet, så det argumentet kjøper jeg mtp. korrekt fyring.

  [2] Pellets produseres av avfallsprodukter. Det forstod jeg også i utgangspunktet, så det argumentet kjøper jeg også.

  [3] Man ønsker å gi tilskudd til de (dyre) løsningene som er mest energieffektive / -besparende, av naturlige årsaker, det støtter jeg, men ser som nevnt ikke at det nødvendigvis bør ekskludere alternativer som er mer passende for de som foretrekker et alternativ. Kanskje med mindre tilskudd?

  Som nevnt tidligere ser jeg fortsatt ingenting galt i å gi tilskudd til andre fyringsformer, dersom det er mer passende for dem det måtte angå. Andre fyringsformer kan du definere etter eget forgodtbefinnende.

  Eksempelvis hadde jeg aldri kjøpt pelletsovn her i huset. Hvorfor? Fordi jeg får gratis ved, og jeg er garantert ikke den eneste. Således hadde det vært helt passende å tilby noen kroner i tilskudd også her, fordi da slår du to fluer i en smekk.

  Jeg tror forresten du hadde blitt en god journalist, jeg. Du er jo like kreativ i dine adjektiver når du omtaler meg og mine meninger. Som alltid.

 13. Altså, du får gratis ved, og mener skattebetalerne – hvorav mange bor i bygårder i Oslo uten andre fyringsmuligheter enn elektrisitet – i tillegg skal subsidiere en ovn for å omsette denne gratis veden i gratis varme?

  Den eneste som slår to fluer i en smekk dersom du får tilskudd til å bytte ut ovnen din er vel nettop deg? Ikke betaler du for veden, og fellesskapet skal altså bidra til din nye ovn …

  Selv betaler jeg for veden min, jeg. Jeg synes likevel ikke det er «urettferdig», urimelig eller på noen måte galt at jeg også må betale det som det koster dersom jeg skulle ha lyst til å skifte ut ovnen min. Ikke koster det mange tusenlappene for en ny ovn, heller!

 14. Som nevnt, det mangler ikke på kreativitet, til tross for denne bedrevitende trangsyntheten du tilsynelatende utviser. Det sagt konstanterer jeg uenigheten med at du nok en gang på merkelig måte forsøker å sette de som er uenige med deg i et nedlatende lys. Det er nok noe som kommer som en bonus av å bli politiker.

  Argumentene mine preller av som vann på gåsa, der du forteller hvor selvsentrert jeg er når jeg benytter meg selv som eksempel. Tror du virkelig at jeg er den eneste her i landet som har tilgang på billig eller gratis ved, og som således kunne gjort godt av tilskuddet? Jeg tror ikke du tror det, men du benytter det tilsynelatende som et påskudd for å fremme egne argumenter, i stedet for å la folk velge selv. Men det er jo slik ditt parti fungerer, ved å fortelle folk hva de skal ha, hvordan de skal ha det og hvorfor. Valgfrihet kalles det, uten at jeg i denne saken gjør krav på dette tilskuddet.

  Jeg siterer eksempelvis fra lokalavisa, hvor tre personer ble intervjuet vedrørende tiltakene til regjeringen:

  «Regjeringen innfører tiltak som skal hjelpe folk til å spare penger på oppvarming. Likevel akter [intervjuobjektene] å benytte vedfyring. -Det finnes alternativer til regjeringens tilskudd. Jeg syntes slett ikke det er dyrt, så jeg vurderer overhodet ikke å gå til anskaffelse av varmepumpe, eller liknende, forteller [et intervjuobjekt].»

  Som nevnt, tro ikke at det bare er meg, så få opp øya og la folk velge selv.

 15. Hvilken valgfrihet er det egentlig du har mistet? Kan du ikke fyre med den gratis veden din med mindre staten betaler deg for det? Har du ikke råd til å kjøpe deg en vedovn? Eller er det utenkelig for deg å kjøpe en vedovn uten statstilskudd? Jeg skjønner virkelig ikke hva det er det står i her.

  «… det er jo slik ditt parti fungerer, ved å fortelle folk hva de skal ha, hvordan de skal ha det og hvorfor.»

  Denne saken er det ikke mitt parti som skal ta æren for, det er vel Senterpartiet. Men det er like fullt en god sak. Hvordan du kan få et tilskudd til varmepumper og pelletsovner, investeringer i 20-100.000-kronersklassen, skal være å ta fra deg retten til å bruke vedovnen din med gratis ved, eller kjøpe deg en ny vedovne til 5-10.000 kroner, det må du gjerne prøve å forklare meg, for det er jeg altså absolutt ikke i stand til å se.

  «Tror du virkelig at jeg er den eneste her i landet som har tilgang på billig eller gratis ved, og som således kunne gjort godt av tilskuddet?»

  Den som har billig eller gratis ved, har billig eller gratis oppvarming etter man har kjøpt av en vedovn til noen få tusenlapper. Hvorfor i all verden skal man da få noe tilskudd til noe som helst?! Det er jo selvfølgelig de som blir påført store utgifter ved å gå bort fra elektrisk fyring som trenger tilskudd, ikke de som kan gjøre det praktisk talt gratis.

  «Jeg syntes slett ikke det er dyrt, så jeg vurderer overhodet ikke å gå til anskaffelse av varmepumpe, eller liknende, forteller [et intervjuobjekt].»

  Nettopp. Lokalavisas intervjuobjekt har skjønt det som åpenbart mange andre sliter med. Det er ikke så dyrt, og da trenger man jo ikke noe tilskudd – hvilket jo var utgangspunktet for hele denne saken, noe du ser hvis du leser det opprinnelige innlegget en gang til.

  Men du vil altså gi den som har gratis oppvarming tilskudd, for at de skal slippe å betale dyrt for oppvarming«Den Gud giver et embede, giver Han også forstand», ble det sagt en gang. Dersom man må være politiker for å forstå at en slik idé er høl i huet, tror jeg sannelig at det stemmer, også.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.