Pisk til folket: Rushtidsavgift nå!

Diskusjonen om det er riktig å innføre rushtidsavgift i våre mest trafikkerte byer har gått en stund, og de fleste fornuftige mennesker jeg har sett uttalt seg om emnet ser ut til å mene at det er den riktige veien å gå for å få mer transport fra bil og over til massekommunikasjon som buss og bane. Men likevel er det selvfølgelig ikke alle som er enige i at det skal innføres .

For nordmenn flest er det nemlig ikke nok at et tiltak er privat- og samfunnsøkonomisk lønnsomt, miljøvennlig, bærekraftig og alt det der — nei, akkurat som et litt ufordragelig barn, må de ha en premie for å gjøre det som er riktig, en såkalt gulerot. «Mindre pisk og mer gulerot», sier de gjerne, «Kollektivtrafikken må bli bra nok før vi får rushtidsavgift». Det er selvfølgelig momenter det er lette å slutte seg til, men jeg tenderer likevel til litt mer pisk, og jeg vil prøve å utdype hvorfor.

Jeg vil ikke krangle på at gulerøtter i den betydningen vi snakker om her, virker. Tvert i mot kan jeg komme med noen indikasjoner på at de gjør det: Jeg begynte å transportere meg selv rundt for egen maskin på tidlig åttitall. Allerede da var det et problem med privatbilismen, og byen jeg bodde i, Trondheim, fikk sine første kollektivfelt for å hjelpe bussen fram. Og det er kanskje de siste guleroten kollektivbrukerne har fått.

Etter dette, har de fleste gulerøttene blitt billistene til del: veier er blitt bygget ut for å ta unna for en eksplosiv vekst i biltrafikken, kjøpesentre bygges som parkeringsøyer langt fra folk og kollektivtrafikk, nye komfortable biler faller stadig nominelt i pris og bensinen har aldri vært billigere enn nå i forhold til lønningene.

Alt dette er gulerøtter som bidrar til økt biltrafikk, noe som naturlig nok går på bekostning av kollektivtrafikken. Og siste gang jeg var i Trondheim, merket jeg meg siste spikeren i kista for miljømvennlig kommunikasjon så langt: Biler med mer enn én person i, kan få bruke mange av de før nevnte kollektivfeltene. Dette fører selvfølgelig til at det går raskere med bil — og mye langsommere med buss …

Skal man da prøve å oppveie alle disse «bil-gulerøttene» med «buss-gulerøtter» for å få folk til å begynne og kjøre buss? Det ville selvfølgelig vært veldig behagelig. Men også veldig dyrt. Hvis vi er enige om at kollektivtransport er fremtiden, burde det heller ikke være nødvendig. Og hva om vi bruker milliarder av kroner på «kollektiv-gulerøtter», og folk fortsatt vil kjøre bil? Det blir dyrt, det. Så, jeg er nok fremdeles en tilhenger av pisk, vi har fått gulerøtter nok for mange år fremover.

Det andre argumentet, det at «kollektivtrafikken må bli bra nok før vi får rushtidsavgift» er det på mange måter enda lettere å være i alle fall delvis enig i. For alle vil jo ha bra nok kollektivtransport, ikke sant? Spørsmålet er bare hvem som skal bestemme når kollektivtrafikken er «bra nok».

Jeg tror ikke det finnes et eneste kollektivtilbud i verden i dag som alle er enige om er «bra nok». Jeg tror aldri det vil finnes et slikt. Og nordmenn, som kanskje er de metteste menneskene i hele verden, vil i alle fall ikke være de første til å enes om at «Nå! — Nå er kollektivtilbudet bra nok, kom med rushtidsavgiften!». Kollektivtilbudet vil aldri bli «bra nok», og jo fortere vi innser det, dess bedre.

Så, vi må slutte å narre oss selv til å tro at dette kan løses uten at det blir litt ubehagelig for noen av oss. Gulerøttene har vi fått, verdens rikeste mennesker i verdens rikeste land må slutte å vente seg belønning for å gjøre det som stort sett alle ser er det eneste riktige. Pisken må tas fram. Vi billister må piskes ut av kollektivfeltene og det må bygges flere kollektivfelt slik at bussen blir er reelt alternativ til bil.

Rushtidsavgift må til for å trekke inn igjen noen av gulerøttene som bilistene har fått oppigjennom. Kollektivtilbudet er ikke så ille som mange vil ha det til, og med en kraftig økning av brukermassen, vil selvfølgelig investeringene og driftsbudsjettene kunne økes drastisk. Rushtidsavgiften vil kunne øremerkes til kollektivutbygging også, men det er ikke det viktigste poenget i denne debatten.

Det viktigste er at vi slutter å tro at vi fortjener belønning for å delta i samfunnet. Det gjør vi nemlig ikke — det er tvert i mot vår plikt.

9 tanker om “Pisk til folket: Rushtidsavgift nå!

 1. To ting:
  2+ feltet i Trondheim (altså det som sier at man kan kjøre i kollektivfeltet om man er 2 eller flere i bilen) er da absolutt et miljøtiltak! Det fører til at folk som velger å la den ene bilen stå fordi de skal samme veien kommer raskere frem. Min erfaring er at bussene ikke blir nevneverdig hindret av bilene… men nå sitter jeg i bil og ikke i buss så jeg skal ikke uttale meg absolutt.

  Jeg heller mot å være enig i at vi trenger rushtidsavgift, men mener vi må se det i sammenheng med en reel(!!) satsing på kollektivtilbudet. Jeg bor i en nabokommune til Trondheim og kjører inn til byen hver dag. For meg tar det 25 minutter å komme meg dit jeg skal med bil. Om jeg skulle tatt bussen samme strekning ville jeg brukt nesten 1,5 time — og da tar jeg ikke med gangtid til og fra busstopp. Prøv selv regnestykket: Slutter på skole/jobb kl 16. Barnehage stenger 17.

  Busstilbudet er kanskje nær tilfredstillende innenfor bygrensen, men for oss like utenfor er det umulig.

  Dessuten… i Trondheim vil man jo ha rushtidsavgift for de som tar bussen: http://www.bjonnes.net/blog/2007/10/rushtidsavgift-paa-buss.asp

 2. 2+ — feltet er en pervertering av kollektivtilbudet. For det første, går det saktere med bussen når den må stå i bilkø, og kan dette kan fort føre til at folk som i dag tar buss, heller kjører bil med en arbeidskamerat. Og for det andre, vil det bli færre biler i de «vanlige» bilfeltene, slik at de som sitter og kjører på matpakka si, ikke får noen flere argumenter til å slutte med det.

  At busstilbudet må bli bedre mange steder, er jeg selvfølgelig ikke uenig i. Men det går da ikke an å argumentere mot et hvert privatbildempende tiltak fordi vi ikke har kommet til «buss-nirvana» enda! Det er da ingen som ønsker at du ikke skal komme deg på jobb og hjem igjen, tvert i mot — det bygges jo veier for milliarder offentlige kroner hvert år for å oppnå dette. Jeg ønsker meg en like stor satsing på kollektivtrafikk. Men fremdeles ønsker jeg meg rushtidsavgift fra !

  At «man» vil ha rushtidsavgift på bussen, er en tabloid misforstått begrepsbruk som forvirrer mer enn den oppklarer. Poenget her er at man har et produkt (kollektivtrafikk i rushtid) hvor etterspørselen er større enn hva Team Trafikk greier å møte med tilbud.

  Blårussen i Team Trafikk og høyreside i norsk politikk (hvori opptatt store deler av Arbeiderpartiet) har jo vært nok på BI til å skjønne at det da går an å møte dette med høyere priser. Det er jo sånn de vil fjerne barnehagekøene også, vet du — sett opp prisene til etterspørselen matcher tilbudet. Man gjør det for eksempel i England, billetten fra Eastbourne til London koster dobbelt så mye før klokka 08:15 som etterpå.

  Men hvis man ser dette fra et litt videre perspektiv enn hva Team Trafikks økonomer har som oppgave, og hva Arbeiderpartiets blåruss evner, så ser man selvfølgelig at denne prisdifferensieringen bare flytter problemet, spesielt i Trondheims tilfelle.

  Kollektivtrafikkens rushtidsproblemer kan selvfølgelig avhjelpes med gode arbeidstidsordninger, gode samferdselsløsninger og ikke minst riktig arealplanlegging, men likevel er det ikke å komme forbi at kollektivtilbudet må være dimensjonert for to store topper i løpet av dagen.

 3. Når det gjelder disse sambruksfeltene (2+) i Trondheim, så forsvinner de snart. Jfr. de rødgrønnes plattform for perioden:

  For å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken vil vi etablere gjennomgående kollektivfelt. For å oppnå dette vil vi omgjøre 2+ feltene til rene kollektivfelt. Olav Tryggvasonsgate skal få eget kollektivfelt. Kollektivtrafikken skal ha signalprioritet i sentrale deler av byen og hovedinnfartsårene. Dette skal gjennomføres så raskt som mulig.

  Det flotte med rushtidsavgift er jo at det både er pisk og gulrot. Pisk i form av avgift på bilkjøring, noe som gjør at færre velger bilen. Gulrot i form av at det man henter inn på avgifta går til bedre kollektivtrafikk.

  Ellers kan man jo hevde til man blir blå i trynet at man bør bruke positive virkemidler for å få flere til å bruke kollektivtrafikk, så lenge problemet er at det ikke finnes noen eksempler på at det har funket. Man faktisk gjennomføre noen «negative» virkemidler (f.eks. avgift på bilbruk) for å få det til. Sånn er det.

  Og hvis man vil vite hva SV i Trondheim tenkte å bruke pengene vi kunne fått inn på rushtidsavgift på, så er det bare å lese her: http://www.adressa.no/nyheter/valget/article918838.ece

 4. «Men fremdeles ønsker jeg meg rushtidsavgift fra nå!» — og jeg vil ha et busstilbud som gjør at jeg kan la bilen stå, og fremdeles ha mulighet til å oppfylle mine forpliktelser — NÅ! Det eksisterer ikke for oss noen få kilometer utenfor en av Norges største byer. Er det da riktig å pålegge oss som ikke har valgmuligheter en slik avgift?

  … og at man har et kollektivtilbud som ikke klarer å ta unna etterspørselen sier vel det meste om hvilket satsingsnivå man har lagt seg på.

 5. Ja, Paal Christian, jeg mener det er riktig å innføre en slik avgift selv om ikke kollektivtilbudet er godt nok.

  De aller fleste «noen få kilometer utenfor en av Norges største byer» har et temmelig godt kollektivtilbud, og der det ikke er skal det selvfølgelig bli bedre. Men å tro at vi kan bygge et godt nok kollektivtilbud samtidig som at vi legger til rette for at alle fortsatt skal kjøre privatbil, det er utopi.

  Derfor: Rushtidsavgift fra ! Men som vi ser i artikkelen Kenneth linker til (takk for litt fakta i debatten, forresten 🙂, er Trondheim SV litt mildere enn hva jeg er, de vil bruke et år på å forbedre kollektivtilbudet før rushtidsavgiften innføres. Så da må det vel være på stell.

  Men fremdeles er det jo et stykke igjen til å lære nordmenn å forstå hvilke utfordringer et moderne, urbant liv kan by på, da. Jeg synes det var litt betegnende under den franske transportstreiken, da pariserne fortalte at de måtte stå opp klokka fire for å komme seg på jobb til åtte når kollektivtrafikken ikke gikk …

 6. Når man ser hvordan en enkelt hendelse lammer hele tog- og T-banetrafikken på Østlandet, forstår man at kollektivtilbudet faktisk ikke er godt nok:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article2124044.ece
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2124697.ece

  Det har ikke gått et eneste lokaltog, regionstog, flytog eller godstog på Østlandet i dag.

  Dette er riktignok en svært spesiell situasjon, men hadde man hatt backupløsninger ville ikke dette blitt et så stort problem.

  Jeg stod på stasjonen i dag morges og ventet på toget. Det kom ingen beskjed over høyttaleranlegget, det kom ingen busser som erstatning for tog, og det endte med at en fyr måtte ringe NSBs kundesenter. Der kom han selvfølgelig ikke igjennom, men ble møtt med en melding om at det hadde vært brann på Oslo S og at alle tog var innstilt. Meldingen informerte videre om at det ble satt opp busser så langt det var kapasitet, men at man henstilte de reisende til å benytte alternative transportmetoder:

  http://www.nsb.no/om_nsb/aktuelt/article27409-2707.html

  Dette er som nevnt en spesiell situasjon, men langt oftere opplever man problemer med det etterhvert så legendariske signalanlegget mellom Skøyen og Lysaker. At dette skaper problemer et par ganger i uka er ingen overdrivelse.

  Jeg noterer meg for øvrig at du — som du også er inne på selv — ikke er enig med ditt eget parti:

  http://www.bekkelund.net/blogg/2007/11/21/nei-til-rushtidsavgift/#comment-20215

 7. Nå har jeg ikke noe «eget» parti, Martin — og som de fleste andre bloggere, representerer jeg ikke noen annen enn meg selv og mine meninger i denne bloggen. Men når det er sagt; vis meg et menneske som støtter et partiprogram i et og alt, så skal jeg vise deg et som har sluttet å tenke.

  Når du vil ha backupløsninger som løser problemet vi så i dag, betyr det at du mener vi skal ha to parallelle, men adskilte, jernbanenett i Norge, slik at et kan brukes dersom det andre opplever force majoure-tilstander som i dag? Et ekstra tognett som brukes hver gang det er totalt krise, sånn et par ganger hvert tjuende år eller noe sånt? Jeg skjønner at du bare vil provosere litt her, altså — men en smule edruelighet er aldri å forakte 🙂

  Ellers er vi jo helt enige om at kollektivtrafikken ikke er god nok. Det er jo akkurat det jeg sier, jeg tror ikke det finnes et eneste kollektivtilbud i verden i dag som alle er enige om er «bra nok», og jeg understreker også at Norge aldri vil bli det første landet til å friskmelde kollektivsystemet sitt.

  Men et kollektivsystem som takler en brann i et av de mest sentrale navene uten store problemer, det har de ikke greid fullt ut i London en gang — og der er de dobbelt så mange mennesker som her til lands på et område som ikke er mye større enn stor-Oslo! La oss heller nøye oss med et som fungerer greit når det ikke brenner i denne omgangen!

 8. Nå må du ikke dra ting ut av proporsjoner, da. Det er ingen som her har krevd tilgang til et ekstra jernbanenett. Jeg krever faktisk ikke mer enn at man har bittelitt kontroll i situasjoner som i dag. Ingen informasjon over høyttaleranlegget, ikke mulig å få kontakt med kundeservice, ingen buss for tog, ingen drosje. INGENTING! Kaoset var komplett!

  Selv om vi bor i verdens beste land, og du tror i all din naivitet at alt er på stell, er det allikevel lov å innrømme at det er rom for forbedring svært mange steder i systemet. Også i kollektivtrafikken, men det merker jo ikke du noe særlig til, du som ikke er dagpendlende i et system som setter sin lit til Jernbaneverket og NSB.

 9. Ah, det er bedre informasjon du etterspurte, det blir noe annet. Det har du sikkert rett i. Men at jeg «i min naivitet» tror at alt er på stell, det er derimot en komplett skivebom. Jeg sier jo tvert i mot at det ikke er på stell, og at jeg ønsker meg større investeringer i kollektivtrafikken!

  Det er forøvrig mange i mitt område som dagpendler, meg selv iberegnet. Men jeg har dessverre en arbeidstid som gjør at jeg ikke kan bruke vårt eminente pendlertog. De som kan det, kommer seg midt i sentrum på en behagelig måte, og på under to tredjedeler av tiden man bruker i privatbil …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.